VINDKRAFT

Vindkraften får en allt viktigare roll i det globala elförsörjningssystemet. Idag kommer ca 6,5 % av den producerade elen i Sverige från vindkraft.

 

 

SOLENERGI

Intresset för de förnybara energislagen har ökat kraftigt sedan tidigt 90-tal och förnybar energi är nu den marknad som har snabbast tillväxt.

 

BIOGAS

I en biogasanläggning utnyttjas den naturliga processen genom att organiskt material bildar rå biogas såsom metan och koldioxid.