BIOGAS

I en biogasanläggning utnyttjas den naturliga processen genom att organiskt material som avloppsslam, gödsel, lantbruksgrödor och matavfall läggs eller pumpas in i en rötkammare, som är en helt lufttät behållare. I rötkammaren bildas rå biogas som huvudsakligen består av metan och koldioxid men även små mängder av kvävgas, ammoniak och vätesulfid. Gasen är oftast mättad med vattenånga. I rötkammaren bildas förutom biogas en näringsrik rötrest som kan användas till gödningsmedel.

Läs mer om biogas på www.biogasportalen.se

 

 

Vår kompetens inom området bygger på erfarenheter genom projektutveckling, upphandling, byggnation, driftsättning och förvaltning av biogasanläggningar.

Vår målsättning är att vi tillsammans skall effektivt utveckla ert biogasprojekt och/eller ert biogasföretag.

Våra specialområden är bl.a:
Management Consulting
Styrelseuppdrag
Delägarskap
Finansiering
Arrendeavtal
Upphandling
Teknisk och ekonomisk förvaltning
Mäklaruppdrag
Bidragsansökningar
Rådgivning