FÖRVALTNING
Vi arbetar med aktiv förvaltning av ditt vindkraftverk eller vindkraftpark

Vårt uppdrag blir att vara din kontaktperson mot leverantörer eller andra intressenter för ditt verk/ park. Vi går dagligen igenom produktionen, tillgängligheten, larmloggar och övriga händelser som inträffar! Vi tar kontakt med erforderliga leverantörer och ser till att din anläggning drivs på bästa sätt!

 

 

Vi kontaktar din turbinleverantör för att få rätt service och åtgärder till din anläggning! Vi är med och förhandlar serviceavtal, försäkringslösning, elhandelsavtal och finansiering!

 

Varje månad sätter vi samman en rapport för dessa kvalitativa delar, produktion, tillgänglighet och händelser mm. Du får en ekonomisk och teknisk förvaltning av din anläggning, som gör att avkastningen ökar och livslängden optimeras. Vårt berättigande är att din anläggning, vindkraftverk, vindkraftpark får den bästa ekonomiska och tekniska förvaltningen, så att anläggningen producerar och avkastar så optimalt som möjligt under sin livstid.

Självklart är vi också beredda att bistå med de vår kunskap inom miljö och arbetsansvar, miljörapporter, tillstånd och ansökningar m.m., som ägaren av en anläggning måste ansvara för.

 

Extern redovisning

Om du önskar tar vi självklart också hand om den externa redovisningen av intäkter och kostnader från anläggningen.

Hör av dig till oss, så tar vi ett förutsättningslöst möte om hur din förnybara anläggning ska drivas och hur vi kan hjälpa dig i detta arbete!

 

 

Vi hjälper dig få kontroll över:
Produktionen
Servicen
Försäkringen
Elintäkter och certifikat
Finansieringen
Resultat
Miljö och tillstånd