REDOVISNING & EKONOMI

Vår målgrupp är mindre bolag, enskilda firmor, lantbrukare och föreningar.

 

Genom vår mångåriga erfarenhet och kunskap inom redovisning, bokslut och deklarationer, finner ni här en ”lagom” ekonomibyrå för era ändamål.

Vår styrka är, utöver vår branschkunskap inom redovisning och ekonomistyrning, vår höga servicegrad och vårt stort engagemang för kunden!

Våra specialområden är bl. a.
Bokföring och E-Bokföring
Redovisning och Bokslut
Budget och Prognoser
Redovisning och Bokslut
EU – ansökningar
Arrendeavtal
Elhandel och Certifikat (Vindkraft och Solenergi)
Deklarationer
Bidragsansökningar, kommuner och Landsting (Regioner)
Rådgivning