SOLENERGI

Intresset för de förnybara energislagen har ökat kraftigt sedan i början av 90-talet och förnybar energi är nu den marknad som har snabbast tillväxt. Med ökande miljöproblem och stigande energipriser blir solenergi allt viktigare för såväl småhusägare som för kommunala och privata fastighetsförvaltare och energibolag.

Läs mer på: www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergi

 

 

Vår kompetens inom förnybar energi gör att vi också på ett effektivt sätt kan hantera solenergiprojekt.

Våra specialområden är bl.a:
Finansiering
Arrendeavtal
Delägarskap
Projektledning och projektutveckling
Teknisk och ekonomisk förvaltning
Bidragsansökningar
Rådgivning