VINDKRAFT

Vindkraften får en allt viktigare roll i det globala elförsörjningssystemet. Idag kommer ca 6,5 % av den producerade elen i Sverige från vindkraft. Mer om detta kan du läsa på:

www.svensk-vindkraft.org
www.vindkraftsbranschen.se

 

 

Vår kompetens inom vindkraft området täcker alla delar från projektidé till drift, förvaltning och service.

Vår målsättning är att vi tillsammans skall effektivt utveckla ert vindkraftprojekt och/eller ert vindkraftföretag.

Våra specialområden är bl.a:
Management Consulting
Styrelseuppdrag
Delägarskap
Finansiering
Arrendeavtal
Projektledning och projektutveckling
Upphandling
Teknisk och ekonomisk förvaltning
Mäklaruppdrag
Elhandel och Certifikat (Vindkraft och Solenergi)
Bidragsansökningar, kommuner och Landsting (Regioner)
Rådgivning